คิดอย่างไรไม่ให้ทุกข์.......        ความคิด เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้คนเราเกิดความทุกข์ ยิ่งคิดมากก็ทุกข์มาก หากรู้จักคิดให้เป็น ก็จะช่วยให้ลดความทุกข์ไปได้มาก วิธีคิดที่เหมาะสมได้แก่

       1. คิดในแง่ยืดหยุ่นให้มาก อย่าเอาแต่เข้มงวด จับผิด หรือตัดสินผิดถูกตัวเอง และผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา จงละวาง ผ่อนหนักผ่อนเบา ลดทิฐิมานะ รู้จักให้อภัย ไม่ถือโทษโกรธเคือง หัดลืมเสียบ้าง ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น
       2. คิดอย่างมีเหตุผล อย่าด่วนเชื่ออะไรง่ายๆ แล้วเก็บเอามาคิดวิตกกังวล ให้พยายามใช้เหตุผลตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน นอกจากจะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อให้ใครหลอกได้ง่ายๆแล้ว ยังตัดความกังวลได้อีกด้วย
       3. คิดหลายๆแง่มุม ลองคิดหลายๆด้าน ทั้งด้านดีและด้านไม่ดี เพราะไม่ว่าคน หรือไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามย่อมมีทั้งส่วนดี และไม่ดีประกอบกันทั้งนั้น อย่ามองเพียงด้านเดียวให้ใจเป็นทุกข์ นอกจากนี้ควรหัดคิด ในมุมของคนอื่นบ้าง เช่น สามีจะคิดอย่างไร? ลูกจะรู้สึกอย่างไร? เจ้านายจะแก้ปัญหานี้อย่างไร? เป็นต้น จะช่วยให้มองอะไรๆ ได้กว้างไกลกว่าเดิม
       4. คิดแต่เรื่องดี ๆ ถ้าคอยคิดถึงแต่เรื่องร้ายๆ เรื่องความล้มเหลวผิดหวัง หรือเรื่องไม่เป็นสุขทั้งหลาย ก็ยิ่งทุกข์ไปใหญ่ ควรคิดถึงเรื่องดีๆ ให้มากขึ้น เช่น คิดถึงประสบการณ์ที่เป็นสุขในอดีต ความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมา คำชมเชยที่ได้รับความดีของคู่สมรส ความมีน้ำใจของเพื่อน ฯลฯ จะช่วยให้สบายใจมากขึ้น
       5. คิดถึงคนอื่นบ้างอย่าคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเองเท่านั้น เปิดใจให้กว้าง รับรู้ความเป็นไปของคนใกล้ชิด และใส่ใจที่จะช่วยเหลือ สนใจปัญหาของผู้คนในสังคมบ้างบางทีคุณอาจจะพบว่า ปัญหาที่คุณกำลังเป็นทุกข์อยู่นี้ ช่างเล็กน้อยเหลือเกิน เมื่อเทียบกับปัญหาของคนอื่นๆ คุณจะรู้สึกดีขึ้นและยิ่งถ้าคุณช่วยเหลือคนอื่นได้ คุณจะสุขใจขึ้นเป็นทวีคูณด้วย
 
       คิดยืดหยุ่น คิดมีเหตุผล คิดหลายแง่มุมนึกถึงเรื่องดี ๆ มองเรื่องคนอื่นบ้าง ทำได้จะลดความทุกข์ลงได้ที่มา : www.bloggang.com