รอบรู้ AEC

Free


**สามารถเล่นได้ทั้งแบบ Offline และ Online **

แหล่งเรียนรู้ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน อาทิ ความเป็นมา รายละเอียดประเทศ ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน ภาษาที่ใช้ และอาชีพในประชาคมอาเซียน

- ข่าวสารอาเซียน

- AEC คืออะไร

- คนไทยได้อะไรจาก AEC

- การเดินทางไปยังประเทศอาเซียน

- 10 สถานที่ท่องเที่ยวในอาเซียน

- รายละเอียดประเทศทั้ง 10 ประเทศ เช่น เมืองหลวง ภาษาที่ใช้ ประชากร ศาสนาที่นับถือ เป็นต้น

- น่ารู้อาเซียน ธง สกุลเงิน อาหาร ดอกไม้ เครื่องแต่งกาย

- ภาษาอาเซียน รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้กันทั่วไปในอาเซียน

- อาชีพที่สามารถทำงานได้อย่างเสรีในอาเซียน

- ค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละประเทศ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ การเข้าชมเว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าท่านยอมรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ  นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้