เครื่องคิดเลขแม่บ้าน

Free


ยุคของแพง! ต้องเลือกซื้อสินค้าราคาดีที่สุด เครื่องคิดเลข ที่แม่บ้าน-พ่อบ้านต้องมีเพื่อช่วยคำนวณหาราคาสินค้าที่ดีที่สุด เปรียบเทียบความคุ้มค่าของสินค้า ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าที่ต้องมีติดเคครื่อง
- ใช้คำนวณหาราคาต่อหน่วยของสินค้า
- เปรียบเทียบราคาดีที่่สุดก่อนซื้อ
- ใช้คำนวณหา % การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า
- ใช้คำนวณหา % ส่วนลด
- แสดงกราฟให้เห็น % การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มสินค้า
- เครื่องคิดเลขพื้นฐานใช้งานง่าย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ การเข้าชมเว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าท่านยอมรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ  นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้